Me të rejat

Rreth Kompanisë

Historiku dhe veprimtaria.

Andi Grup është kompani nga Prishtina, Kosovë formuar në vitin 2005 nga Faruk Kryeziu. Në fillim, aktivitete themelore të biznesit ishin kryesisht punët tokësore që përfshinin, rrënim të objekteve të djegura dhe shkatërruara nga lufta, punët e instalimeve të ujit dhe kanalizimit të dëmtuara skajshmërisht nga lufta për arsye të mungesës së investimit në to.

Me rritjen e kërkesave për ndërtim, jo vetëm në ndërtimin e ulët, por edhe atë të lartë ,aktivitetet e biznesit tonë i zgjeruam edhe në lëmi tjera të ndërtimit, si ndërtimi i vrazhdë,punë të instalimeve të brendshme dhe të jashtme si dhe në punë finale, duke iu kthyer më pas edhe profesionit tonë të trashëguar nga babai ,punën me saldim ( me konstruksione të çelikut).

Lexo më shumë »

Kompania jonë ofron shërbime cilësore në fushën e ndërtimtarisë.

Shërbimet tona

null

Projektim

Hartimi i projekteve të ndryshme, projektet ideore, projektet zbatuese, duke përfshirë matjet gjeodezike si dhe shqyrtimet gjeomekanike të nevojshme sipas normave dhe ligjeve në fuqi në fushën e projektimit.Lexo më shumë »
null

Ndërtim

Ne ofrojmë realizimin e projekteve të ndryshme ndërtimore. Cilësia në punë, dinamika, serioziteti, profesionalizimi dhe përkushtimi janë prioritetet tona kryesore.Lexo më shumë »
null

Mbikëqyrje dhe Menaxhim

Ofrojmë shërbime të mbikëqyrjes, këshillimit dhe menaxhimit të projekteve sipas kërkesave të investitorëve.Lexo më shumë »

Investimi i ri nga Andi Grup

Kodrina e Artë

Andi Grup ka ndërtuar shumë projekte të ndryshme si shtepi, banesa kolektive, rrugë, shkolla etj.