Shërbimet

null

Projektim

Hartimi I projekteve të ndryshme, projektet ideore, projektet zbatuese duke përfshirë matjet gjeodezike si dhe shqyrëtimet gjeomekanike të nevojshme sipas normave dhe ligjeve në fuqi në fushën e projektimit.Lexo më shumë »
null

Ndertim

Ofrojmë realizimin e punëve ndërtimore dhe atë:Lexo më shumë »
null

Mbikqyrje dhe Menaxhim

Ofrojmë shërbime të mbikqyrjes, kshillimit dhe menaxhimit të projekteve sipas kërkesave të investitorëve.Lexo më shumë »