Projektet


Shiko Fotot...

Objekte Afariste dhe Banesa Kolektive

Shiko Fotot...

Objekti për kontrollim teknik të automjeteve

Shiko Fotot...

Punë me Kulme (kulme të ndërtesave dhe shtëpive)