Shërbimet

Punët e mbikëqyrjes dhe menaxhimit

Ofrojmë shërbime të mbikëqyrjes, këshillimit dhe menaxhimit të projekteve sipas kërkesave të investitorëve.

  • Shtëpi individuale banimi
  • Objekte kolektive banimi
  • Objekte afariste
  • Objekte administrative
  • Objekte industriale