Kompania

Rreth Nesh

Andi Grup është formuar në vitin 2005 nga Faruk Kryeziu, i lindur me 29.03.1978, në fshatin Bubavec, Komuna Malishevë. Ka filluar studimet në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universtiteti i Prishtinës 1997/1998, duke i ndeprerë ato në shkurt të vitit 1998 në pamundësi të vazhdimit të tyre për shkak të luftës. U kthye për t’I vazhduar ato në fund të vitit 2000 dhe i përfundoi në vitin 2006/2007.


Misioni

Misioni ynë është të ofrojmë kualitet dhe cilësi në projektim dhe ndërtim.

Vizioni

Vizioni ynë është zgjerimi i aktiviteteve tona duke ofruar projekte dhe hapësira të ndryshme afariste dhe kolektive për klientët tanë.