Shërbimet

Ndërtim

Ne ofrojmë realizimin e projekteve të ndryshme ndërtimore si:

  • Punët tokësore (gërmimet e ndryshme)
  • Punët izoluese (hidroizolimet e jashtme dhe të brendshme)
  • Punët e suvatimeve
  • Punët me fasada (punët me demit fasad, punët me tulla të fasades, punët me fasada strukturale etj).
  • Punët e instalimeve elektrike
  • Punët e instalimeve të ngrohjes dhe klimatizimit
  • Punët e instalimeve të ujit dhe kanalizimit
  • Punët e instalimeve të sistemeve të alarmit dhe surveimit
  • Punët e dyshemeve
  • Punët finale (punët me pllaka qeramike, punët me granit, punët me mermer, punët me laminat, me parket, me linoliom etj)

Cilësia në punë, dinamika,serioziteti, profesionalizimi, përkushtimi janë synimet tona.

Të gjitha punët e lartpërmndura realizohen sipas rregullave dhe normave të ndërtimit, sipas fazave, duke respektuar projketet e hartuara parprakisht dhe ligjet e normat në fuqi të Republikës së Kosovës dhe ato të BE-së.