Shërbimet tona

Kompania jonë ofron shërbime cilësore në fushën e ndërtimtarisë.

Projektim

Projektim

Hartimi i projekteve të ndryshme, projektet ideore, projektet zbatuese, duke përfshirë matjet gjeodezike si dhe shqyrtimet gjeomekanike të nevojshme sipas normave dhe ligjeve në fuqi në fushën e projektimit.
Ndërtim

Ndërtim

Ne ofrojmë realizimin e projekteve të ndryshme ndërtimore. Cilësia në punë, dinamika, serioziteti, profesionalizimi dhe përkushtimi janë prioritetet tona kryesore.
Mbikëqyrje dhe Menaxhim

Mbikëqyrje dhe Menaxhim

Ofrojmë shërbime të mbikëqyrjes, këshillimit dhe menaxhimit të projekteve sipas kërkesave të investitorëve.

Shiko Lokacionin